Om kunnskapsbanken Allergiviten

Dette er en kunnskapsbank for publikum og fagfolk som gjerne vil vite mer om allergi og annen overfølsomhet, eksem, astma, inneklima og kols.

Kunnskapsbanken formidler kunnskap som professor dr. med Kjell Aas har samlet gjennom mange års virksomhet i klinisk medisin i sykehus og praksis, forskning, undervisning og rådgivningsvirksomhet om allergier og andre overfølsomhets-sykdommer. Kjell Aas var tidligere leder ved Voksentoppen senter for astma og allergi. 

Innholdet ble opprinnelig tilrettelagt etter spørsmål og praktiske problemstillinger samlet gjennom rådgivningstelefonen for fagfolk og publikum som Aas betjent i over 30 år ved universitetsklinikken Voksentoppen. Dette er så besvart med forklaringer og kommentarer i henhold til relevant forskning og praktisk erfaring. Det er lagt vekt på forenklet språkbruk og forenklet framstilling av kompliserte medisinske fenomener. Noe stoff er derfor hentet fra forfatterens egen populærmedisinske produksjon.

Allergiviten ble første gang lansert på nett i 2003 i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund som eier rettighetene til nettstedet og finansierer det. Kjell Aas har forfattet alle dokumentene i Allergiviten og var redaktør for kunnskapsbanken fram til 2013. Etter at Kjell Aas gikk bort i oktober 2016, er forfatterrettighetene overdratt til Kjell Aas’ familie. Norges Astma- og Allergiforbund har ansvar for den videre driften av Kunnskapsbanken.

Ny plattform i 2016

Allergiviten ble lansert på ny teknisk og mobilvennlig plattform i 2016.  All stoffet er beholdt slik Kjell Aas har formulert og tilrettelagt det. Det meste av kunnskapsstoffet er fortsatt relevant og gyldig, men en del av innholdet vil fungere som arkivert kunnskapsbank der ikke alt vil være oppdatert. 

Du kan finne fram ved å klikke på aktuelt emne i høyremenyen som gir en oversikt over noen av de hovedtemaer som denne kunnskapsbanken omhandler. Du kan også finne fram ved å se på oversikten under «A –Å», eller bruke dine egne søkeord i søkefeltet. Alle dokumentene i Allergiviten er «tagget» med aktuelle kategorier og emneord.

Etter avtalen med Aas skal nettsiden ikke inneholde reklame og ingen annen markedsføring enn av relevant informasjon.

Henvendelser om Kunnskapsbanken kan rettes til Norges Astma- Allergiforbund,
epost: naaf@naaf.no.

Omlegging til nytt design og oppdatering av kunnskapsbanken er finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.