Fukt

10 treff i kategorien
9 artikler
1 spørsmål & svar
Inneklima og astma
Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder). Ute (blått), soverom (fiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og diverse annet inne inkludert...
Inneklima og astma
De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø,  inneklima  og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som ofte...
Fukt. Bilder /eksempler på fukt
Hus i Norge utsettes for mye nedbør. Mange tåler ikke fuktbelastningen        (Foto K. Aas©) Store mengder snø på taket og snøfonner inn mot ytterpanel og mur. Istapper er et varsel om varmelekkasj...
Luftfuktighet inne anno 2012
Hva er luftfuktighet? Luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Det angis vanligvis som relativ luftfuktighet i prosent (RF%) i forhold til det maksimale (RF 100%) som luften ka...
Fuktbelastning og fuktskade
Fukt kan fort komme til å skade både bygninger og menneskene som bruker dem. Se hvorfor fukt? Fuktskader kan forebygges med omtanke i alle ledd av byggeprosess, drift, vedlikehold  og bruk av et...
Fuktskader, astma og andre helseskader
Etter kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur er konklusjonene at det foreligger solide indisier på at fuktskader kan bidra til astma, atopisk allergi, økt infeksjonstendens i luftveiene og...
Fuktskade. Funn og forurensninger.
Det anbefales alle å være på vakt mot fukt. Dette er noe av det viktigste ved valg av ny bolig. Dreier det seg om kjøp eller et langvarig leieforhold, er det lurt å få en kyndig fagperson til å...
Fukt inne betyr risiko
I akseptabel vitenskapelig litteratur finnes en rekke indisier på sammenhenger mellom fukt i bygninger og forekomst av astma, allergier og inneklimarelaterte plager som hodepine og unormal tretthet...
Fukt! Hvorfor? (Boligserie)
Fukt og fuktskader kan ha mange årsaker. Svært ofte skyldes det feil som opptrer i byggeprosessen, men også feil drift og bruk kan føre til fuktskader. Gamle bygårder kan være særlig utsatt.   Fukt...