Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gresspollenallergi

Aktuelt

Nyheter fra Norges Astma- og Allergiforbund.
No image

Valg av forbundsstyre på NAAFs landsmøte

Dato publisert: Sist oppdatert:

I helgen gikk NAAFs landsmøte av stabelen på Scandic Hotel i Asker.

No image

Supertilbud på Valle Marina

Dato publisert: Sist oppdatert:

Valle Marina er en ferieresort som ligger i nydelige omgivelser på sydspissen av Gran Canaria. Klimaet er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer, hud- og allergiproblemer.

No image

Barn og unge på sidelinjen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Jakten på syndebukker og sannheter i toppidrettens gråsoner må ikke føre til at astmasykdom hos barn og unge bagatelliseres.

No image

Varsler nye tiltak for Oslo

Dato publisert: Sist oppdatert:

Byrådet i Oslo varsler at de allerede kommende vinter vil innføre strenge tiltak i bomringen på dager med høy luftforurensning. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er glade for dette, men savner en mer gjennomført og langsiktig plan.

NAAF i media

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) er en sykdom som kjennetegnes ved at lungefunksjonen er varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Dette medfører at det er tungt å puste. Kols blir ofte brukt som en fellesbetegnelse på kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem.

No image

Inneklima

Dato publisert: Sist oppdatert:

Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske forhold som påvirker oss inne. Godt inneklima er viktig for helse, trivsel og læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

No image

Uteluft

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kvaliteten på luften vi puster påvirker kroppens tilstand. I byer og tettsteder gir stor trafikkmengde, gamle brenselovner andre individuelle faktorer økte konsentrasjoner av helseskadelige gasser og partikler i luften. Dette er nå et stort problem i Norge, som bryter den europeiske luftkvalitetsforskriften. 

No image

Eksem

Dato publisert: Sist oppdatert:

Eksem er en samlebetegnelse for ulike kløende hudsykdommer. De vanligste formene er atopisk eksem, kontakteksem, seborroisk eksem og bleieeksem. Atopi betyr annerledes, i dette tilfelle huden, og brukes som betegnelse for arvelig betinget allergisk eksem.

No image

Allergi og overfølsomhet

Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergi innebærer at kroppens immunforsvar reagerer på allergener, naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer. Ved overfølsomhetsreaksjoner er ikke immunsystemet involvert, men symptomene er ofte de samme.