Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Gresspollenallergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Gresspollensesongen kan være en lang og hard påkjenning for mange allergikere fordi den strekker seg over mange uker i juni, juli og august. Noen gresstips, ikke minst med tanke på kommende sesonger, kan være nyttig å ta med seg.
I Norge finnes det ca. 160 forskjellige gressarter. Mange av disse er like men har forskjellig blomstringstid, og fordi de kryssreagerer med hverandre, vil plagene strekke seg over store deler av sommeren.

Spredningen av gresspollen er avhengig av vind og tørt vær. Da den har et lavt utgangspunkt, er spredningsdistansen mye kortere enn hva som er tilfelle for bjørka. Vi regner maks. spredning på 100-200 meter. 

Mer om gresspollen og ulike gressarter >

Mindre pollen med svingel-arter

Visste du at det finnes gressfrø som blomstrer beskjedent og avgir lite pollen? Disse frøblandingene basert på svingel-arter (Festuca) sprer mindre pollen ved blomstring enn andre. Blandes plenfrøet med kløver(Trifolium), kan andelen av gress i arealflaten begrenses merkbart. Sorten fjellsvingel blomstrer beskjedent og vil derfor ikke lage de store problemene for gresspollenallergikeren på en varm sommerdag.

Gode råd ved gressklipping

Gressallergener er konsentrert i særlig grad til pollenet, men finnes også i bladverket. Undersøkelser viser en heving i konsentrasjonen av gressallergener i lufta etter plenklipping, særlig hvis plenen ennå er fuktig etter regnvær fordi allergenene er svær vannløselige. Det er også en fordel å bruke gressklipper med oppsamler fordi det gir mindre partikkelspredning til nærmiljøet.

Nye trender

Er du allergisk bør du kunne argumentere for at andre tar seg av gressklippingen. Nye hagetrender med mye bruk av stein, betong, treterrasser og vannspeil peker i nye og spennende retninger. Det er mye som kan være vel verdt å tenke igjennom for den som tross allergi liker hagestell. Glem heller ikke "Gode råd er grønne" NAAFs bok om allergivennlig plante- og hagevalg.

Behandling av gresspollenallergi

Det viktigste i all allergibehandling, også ved gresspollenallergi, er å unngå kontakt med det man ikke tåler.

Symptomer ved gresspollenallergi er de samme som ved pollenallergiplager  for øvrig; Rennende neser og øyne, nysing, tretthet og uopplagthet. Det finnes en rekke medisiner mot pollenallergi. Behandlingen kan skje ved hjelp av nesespray, øyedråper, allergitabletter, inhalasjonsmedisiner eller allergivaksinasjon i form av sprøyter eller i tablettform. Allergimedisiner, med unntak av allergivaksinasjon helbreder ikke, men reduserer plagene. Målet med behandlingen er å ha det best mulig med minst mulig bruk av medisiner.

Allergimedisinene virker forebyggende. De må brukes regelmessig hver dag gjennom hele sesongen, selv om symptomene blir borte enkelte dager med lav pollenspredning. 

Allergivaksinering er et behandlingsalternativ ved langvarig og alvorlig allergi der en ikke har tilfredsstillende nytte av vanlig medikamentell behandling. Behandlingen kalles også hyposensibilisering eller spesifikk immunterapi. Før behandlingsstart må en igjennom nøye undersøkelse, allergitest og lungefunksjonvurdering hos spesialist.

En tablettbasert gresspollenvaksinasjon (Grazax) er godkjent for voksne og barn over fem år som har fått påvist allergi mot gresspollen etter positiv hudprikktest eller blodprøve. Medisinen er godkjent på blå resept og behandlingen skal startes av legespesialist med erfaring i behandling av allergiske sykdommer. Behandling med Grazax bør innledes fire måneder før pollensesongen.

Kjøp pollenmaske og pollennett i NAAFs nettbutikk >>


Les mer om pollenallergi under www.naaf.no/pollen og følg med på www.pollenvarslingen.no