Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Allergi i Praksis - fagblad

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergi i Praksis er Norges Astma- og Allergiforbunds fagblad til helsepersonell i Norge og Sverige og kommer ut med temanummer tre ganger i året.

Allergi i Praksis har som mål å holde helsepersonell faglig oppdatert om forebygging og behandling av astma, allergi og eksemlidelser.

Hovedmålgruppen er  allmennpraktiserende leger. Bladet går også til sykepleiere med astma og allergi som spesialfelt samt til helsestasjoner og sykehusavdelinger.

Fagbladet har egen fagredaksjon bestående av spesialister innen lungesykdommer og barnesykdommer i Norge og Sverige.

Fagbladet gis også ut i Sverige, i samarbeid med Astma- och Allergiforbundet i Sverige. Opplaget er 12 500 eks.

Les utdrag fra siste utgave >