Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Abonnement

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Fagbladet Allergi i Praksis

Allergi i Praksis  utkommer med tre temanummer per år og distribueres gratis til allmennpraktiserende leger og sykepleiere med astma og allergi som spesialfelt både i Norge og Sverige.

Spesialister, institusjoner, bibliotek og enkeltpersoner for øvrig som ønsker å abonnere på bladet kan tegne årsabonnement for kr. 250 NOK per år. Epost til naaf@naaf.no