Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Redaksjonen

nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Allergi i Praksis har vært utgitt av Norges Astma- og Allergiforbund siden 1995. Fra 2004 utgis fagbladet også i Sverige, i samarbeid med den svenske søsterforeningen

REDAKSJONEN  

Fagredaksjonen
Norge:
Professor Kai-Håkon Carlsen
Insitutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo
Boks 1072 Blindern
0136 Oslo
k.h.carlsen(at)medisin.uio.no

Professor Johny Kongerud
Lungeavdelingen HLK, Rikshospitalet 
Oslo universitetssykehus 
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
johny.kongerud(at)medisin.uio.no

Sverige
Professor Leif Bjermer
FOUU Lungmedicin och Allergologi
VO Hjärt och Lungmedicin
Skånes Universitetssjukhus
SE-221 85 Lund
leif.bjermer(at)med.lu.se

Professor Göran Wennergren
Avdelning för Pediatrik
Göteborgs universitet
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
SE-416 85 Göteborg
goran.wennergren(at)pediat.gu.se

Ansvarlig redaktør
Nina Brun
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo
nina.brun(at)naaf.no

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF),
Tlf. 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
e-post: naaf(at)naaf.no

i samarbeid med

Astma- och Allergiförbundet i Sverige
Box 170 69
104 62 Stockholm
Tfn: + 46 (0)8-506 28 200
Fax: + 46 (08)-506 28 249
E-post: info(at)astmaoallergiforbundet.se

Kontakt
Redaksjonen tar gjerne imot kommentarer og tips til stoff.
Fagbladet Allergi i Praksis
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 2603 St. Hanshaugen
0131 Oslo
Tlf. 23 35 35 35.