Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Redaksjonen

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Bladet henvender seg til mennesker med astma, allergi eller eksem - enten som pasient, i nær familie eller i yrkessammenheng.

Bladet er inkludert ved tegning av medlemskap i Norges Astma- og Allergiforbund som koster kr 350,- i året.

Det er også mulig å tegne enkeltabonnement på bladet for kr. 375 per år.  Helsepersonell, legekontorer og ulike helseinstitusjoner kan tegne abonnement for kr 200.

Spørsmål til:

redaktør Nina Brun
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6774 St. Olavs plass
0130 Oslo
tel. 23 35 35 11
faks 23 35 35 30
epost: nina.brun(at)naaf.no

redaksjonssjef
Bjørnhild Fjeld
tel. 41 44 09 80
epost: bjornhild(at)tastatore.no

redigerer: Lene Gunvaldsen
tel. 23 35 35 12
epost: lene.gunvaldsen(at)naaf.no

 

Ønsker du å annonsere i AstmaAllergi?
Ta kontakt med vår salgssjef Anne-Lise Fængsrud på
tlf. 99 64 85 46 eller anne-lise(at)addmedia.no