Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gode råd ved høy luftforurensning LES MER

Årsmøter 2018

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Innkalling til årsmøter i lokallag og storlag i Troms og Finnmark 2018 

Norges Astma- og Allergiforbund Alta Storlag:
15.02.2018, kl. 18.00 på Vertshuset, Alta.

Norges Astma- og Allergiforbund Sør-Varanger Lokallag: 
08.02.2018, kl. 18.00, Nor Lines AS Kirkenes

Norges Astma- og Allergiforbund Sør-Troms Storlag:
07.02.2018,  kl.19.00 på Lærings- og mestringssenteret, UNN Harstad

Norges Astma- og Allergiforbund Midt-Finnmark Storlag: 
13.02.2018, kl. 19.00, Frivillighetsentral, Karasjok.
Samme dag/sted medlemsmøte kl. 18.00.

Norges Astma- og Allergiforbund Tromsø Storlag: 
25.01.2018, kl. 18.00 på Scandic Grand Tromsø.

Norges Astma- og Allergiforbund Vadsø Lokallag:
05.02.2018, kl. 18.00 på kontoret til NAAF Region Nord, Markveien 14, Alta. Det er også mulig å delta via telefon, meldt deg da på til e-post til region.nord@naaf.no innen 03.02.2018.
Under sak 5. vil det bli behandlet sak om nedleggelse av lokallaget og overføring av medlemmene til NAAF Sør-Varanger Lokallag.

Nord-Troms Storlag av Norges Astma- og Allergiforbund:
22.02.2018, kl. 18.00 på Senter for nordlige folk i Manndalen.

Norges Astma- og Allergiforbund Midt-Troms Storlag:
20.02.2018, kl. 20.00, Bardu (sted kommer).

Alle personlige medlemmer kalles inn. Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett og øvrige organisatoriske rettigheter på årsmøtet.

Saker og eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet.

Saksliste:

1.            Godkjenning av innkalling

2.            Valg av møtefunksjonærer

3.            Årsberetning

4.            Revidert årsregnskap

5.            Innkomne forslag

6.            Arbeidsoppgaver/handlingsplan

7.            Budsjett

8.            Valg

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig for medlemmer 1 uke før møtet. Dokumentene sendes ut på forespørsel. 

Årsmøtet er en fin arena til å møte andre i samme situasjon Her kan medlemmer også komme med forslag til aktiviteter osv. for 2018. Om du ikke har anledning å delta på årsmøte, så meld din interesse på e-post eller telefon, se oversikt her http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/lokalforeninger-i-finnmark-og-troms/. Du kan også kontakte regionskontoret på tlf: 919 16 410 eller epost: region.nord@naaf.no.

Medlemsfordeler  http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/medlemsfordeler/

Aktiviteter og kurs http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/aktiviteter-og-medlemstilbud/

Vedtekter http://www.naaf.no/om-naaf/vedtekter/

Strategi og handlingsplan http://www.naaf.no/om-naaf/strategi--og-handlingsplan/