Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Valle Marina

Informatører og likeperson

Dato publisert: Sist oppdatert:

En likeperson er…
- en som basert på egen erfaring har sagt seg villig til å være en støtte og veileder for andre i samme situasjon
- en ulønnet hjelper
- en som er kurset for oppgaven som likeperson
- en som har taushetsplikt
- en som vet når det er riktig å henvise deg videre til rette instans dersom han/hun ikke kan besvare spørsmålene dine
- en som kan lytte til deg og gi deg råd utfra egne erfaringer


En likeperson er ikke…
- en profesjonell hjelper og skal ikke erstatte, men supplere det profesjonelle hjelpeapparatet (helsetjenesten, NAV m.fl.)
- en som stiller diagnoser

Likeperson i NAAF Region Nord som du kan kontakte:

Nina Danielsen
Kirkenes (astma, eksem, allergi) tlf 416 97 782

Torill Millehaugen
Bjørnevatn (astma, allergi) tlf 408 79 417

Margareth Rydheim
Alta (matallergi, eksem, astma) tlf 905 54 348

Klemet A. Sara
Kåfjord (astma) tlf 414 08 546

Eirin M. Wallervand
Harstad (eksem, astma, allergi) tlf 976 06 153

Mildrid Pedersen
Målselv (astma, allergi) tlf 905 94 719

Hilde Hansen
Borkenes (voksen med astma) tlf 913 15 394

Gro Johansen
Lakselv (pårørende til barn/ungdom med astma) tlf 924 45 823

Anne-Kari Isaksen
Alta (eksem, matallergi, inneklima) tlf 906 36 978


Informatører
Vi har representanter som kan informere om astma, allergi, eksem og/eller  inneklima  for skoler, barnehager eller andre steder der det er behov. Ta kontakt med regionkontoret