Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Regionsstyret

Dato publisert: Sist oppdatert:

Styret i Region Nordland 2017

Regionsleder, Lena Eivik

 telefon 905 22 262, etter klokken 20.00

Nesteleder, Sarah I.C.Dahl

Styremedlem Ingrid Straum

Styremedlem Kristin Molander

Styremedlem Anette Christoffersen

Styremedlem Bente Nordly

Varamedlem Laura Hammar