Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Informatører og likepersoner

Dato publisert: Sist oppdatert:
En likeperson er en person som selv eller i egen familie har astma, allergi, eksem eller overfølsomhetssykdom, og som av den grunn har skaffet seg god kunnskap og har erfaring om emnet.

En likeperson har gjennomgått utdanning og er godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.