Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Gode råd ved høy luftforurensning LES MER

Storlag og lokalforeninger

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Oslo og Akershus har fire storlag og to lokalforeninger som dekker hele regionen. Fortløpende aktiviteter står under Aktuelt i venstre meny.

Kartet viser Akershus og hvilke kommuner som hører inn under de forskjellige storlagene:

Øvre Romerike (grønt)

 
Nedre Romerike(orange)

 

Asker/Bærum
(lilla) 


Follo
(blått)                  

 

(Groruddalen AAF ligger mot Skedsmo og resten av Osloområdet mellom Lørenskog og Bærum er Oslo AAF)