Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Du kan hjelpe barna på Geilomo barnesykehus

Aktiviteter og kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Temakveld

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Tur til Valle Marina

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Bading

Dato publisert: Sist oppdatert:

Foreløpig Aktivitetsplan

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Er det melken?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Er det melken? Norges Astma- og Allergiforbund arrangerer et gratis ettermiddagsseminar for helsesøstre og fastleger om melkeproteinallegi i Bergen onsdag 26. september 2018.