Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Valle Marina

Anbefalte produkter

No image
Hjelp til å finne trygghet
tf Dato publisert: Sist oppdatert:
Kun et 30-talls firmaer med til sammen rundt 150 produkter har klart å få NAAFs anbefaling. NAAF har en løpende vurdering av hvilke produkttyper som kan være aktuelle for vår merkeordning.

Produktene må være av interesse fra et helseperspektiv og en anbefaling må være en hjelp til forbrukere som vil velge de produkter som gir minimale sjanser for helseplager.

NAAF har hatt svært mange produkter til vurdering i årenes løp. Mange produkter blir avvist som uegnet for allergikere, mens noen av produktene blir vurdert som egnet og anbefalt av NAAF.

I tillegg har man i noen tilfeller samarbeidet med produsenten om å skape nye produkter som basert på krav til innhold og prosedyre så kan anbefales.

Til tross for NAAFs krav til produktene som er anbefalt, kan vi ikke garantere 100 % for at det ikke vil være enkelte hypersensitive personer som likevel kan få reaksjoner.

Nyhet! Nordisk produktmerkeordning - Asthma Allergy Nordic >>

Flere detaljer om produktmerkeordningen >>

Produktvurderingsutvalget >>

Kriterier >>