Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Aktiviteter og kurs

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Årsmøter Region Midt 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Familieseminar 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund Region Midt inviterer til familieseminar ved Kongsvold Fjeldstue 29. – 31. mars 2019.

No image

Matkurs med matskolen

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det arrangeres jevnlig matkurs med Matskolen i Region Midt. Dato for neste kurs kommer.

No image

Eksemskole i Kristiansund

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Astmaskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert astmaskoler i Ålesund to ganger hvert år.

No image

Rettighetskurs

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva er viktig for meg og familien? Om hjelpe- og støtteordninger for barn, ungdom og familien deres. Målgruppen er foreldre/foresatte til barn i skolealder, og for ungdom over 16 år.

No image

Eksemskole i Ålesund

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det blir arrangert eksemskoler i Ålesund to ganger hvert år.

No image

Badedager

Dato publisert: Sist oppdatert:

Region Midts storlag arrangerer badedager rundt omkring i fylkene.

No image

Klatredager

Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF Region Midt sine storlag arrangerer jevnlig klatrekvelder for sine medlemmer.
No image

Yoga for bedre mestring

Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF Sør-Trøndelag storlag tilbyr en serie med yogaklasser for voksne, primært personer som har astma, kols, allergier og/eller andre overfølsomhetssykdommer.