Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Årsmøter 2019 Troms og Finnmark

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Innkalling til årsmøter i lokallag og storlag i Troms og Finnmark 2019 

Norges Astma- og Allergiforbund Alta Storlag:
5.3.19 kl. 18.00, Vertshuset i Alta

Norges Astma- og Allergiforbund Sør-Varanger Lokallag: 
18.2.19 kl. 18.00, Nor Lines Kirkenes

Norges Astma- og Allergiforbund Sør-Troms Storlag:
6.2.19 kl. 19.00, Bikuben, Borkenes
 
Norges Astma- og Allergiforbund Midt-Finnmark Storlag:
 
26.2.19 kl. 18.00, Centralen – Frivilligsentralen (2. etg) , Torgsenteret, Lakselv

Norges Astma- og Allergiforbund Tromsø Storlag: 
5.2.19 kl. 17.30, Quality Hotel Saga, Tromsø. Her blir også informasjon om NAAF ny organisering.

Norges Astma- og Allergiforbund Nord-Troms Storlag:
21.2.19 kl.  på Senter for Nordlige folk i Manndalen. Vi starter med middag kl. 16.00, og fortsetter med medlemsmøte og årsmøte etter middagen.

Norges Astma- og Allergiforbund Midt-Troms Storlag:
7.2.19 kl. 18.00, Finnsnes Hotell. Kl. 19.00 blir det informasjon om hvordan tilrettelegg idrettsarrangementer for de med matallergier.

Alle personlige medlemmer kalles inn. Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett og øvrige organisatoriske rettigheter på årsmøtet.

Saker og eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møtefunksjonærer
3. Årsberetning
4. Revidert årsregnskap
5. Fastsettelse styrehonorar
6. Innkomne forslag
7. Handlingsplan
8. Budsjett
9. Valg

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling vil være tilgjengelig for medlemmer 1 uke før møtet. Dokumentene sendes ut på forespørsel. 

Årsmøtet er en fin arena til å møte andre i samme situasjon Her kan medlemmer også komme med forslag til aktiviteter osv. for 2019. Om du ikke har anledning å delta på årsmøte, så meld din interesse på e-post eller telefon, se oversikt her http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/lokalforeninger-i-finnmark-og-troms/. Du kan også kontakte regionskontoret på tlf: 919 16 410 eller epost: region.nord@naaf.no.

Medlemsfordeler  http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/medlemsfordeler/

Aktiviteter og kurs http://www.naaf.no/naafs-regioner/region-nord/aktiviteter-og-medlemstilbud/

Vedtekter http://www.naaf.no/om-naaf/vedtekter/

Strategi og handlingsplan http://www.naaf.no/om-naaf/strategi--og-handlingsplan/

Alle arrangementer i regi NAAF er røyk- og parfymefrie.