Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Forskningsfondet for astma- og allergi

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren.

Styremedlemmer:

  • Bjørn M. Bjerke, styreleder
  • Britt Ann Kåstad Høiskar, nestleder 
  • Eva Stylianou
  • Hanne Sagerud
  • Jan Vilhelm Bakke 

Vara:

  • Silje Ones
  • Sverre Steinsvåg
  • Geir Liavåg Strand 

Daglig leder: Mari Øvergaard

Kontaktinfo:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St Olavs gate 25
0166 Oslo

Tlf. 23 35 35 35

e-post: forskningsfondet@naaf.no

Telefon: 23 35 35 35